ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่ง ล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง

ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่ง ล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง

06/12/2017

(ดาวน์โหลด)
Back to the list