ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

12/01/2018

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)
Back to the list