ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

17/01/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก [CLICK]
Back to the list