ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ผ่านการสอบเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

22/06/2018

ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิก)
Back to the list