สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่งานเทศกาลไทย จ. ชิซึโอกะ

ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่งานเทศกาลไทย จ. ชิซึโอกะ

02/08/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดให้บริการกงสุลสัญจร ที่งานเทศกาลไทย จ. ชิซึโอกะ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.
Back to the list