การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

09/08/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงุสลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ ในวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซาคุไดระประจำอำเภอซาคุ
Back to the list