ประกาศและประชาสัมพันธ์


การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 13

24/10/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา มะคุฮาริ จ.จิบะ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากที่นี่ https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/16303/
Back to the list