ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

09/05/2019

กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
Back to the list