ประกาศและประชาสัมพันธ์

คำแนะนำของกรมควบคุมโรค สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ COVID-19 (ซึ่งรวมญี่ปุ่น) ที่จะเข้าประเทศไทย

ไทยไม่มีนโยบายกักกันผู้โดยสารที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น ผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น หากตรวจพบว่ามีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะถูกแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังพบมีไข้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล หากไม่มีไข้ เจ้าหน้าที่แนะนำให้สังเกตอาการป่วยเป็นเวลา 14 วันและกลับบ้านได้

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19: กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขอให้คนไทยที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ มิได้ห้ามการเดินทางไปยังญี่ปุ่น หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ ขอให้ระมัดระวังและดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนมากหรือแออัด

ประชาสัมพันธ์จาก Hokkaido เตือนนักท่องเที่ยวป้องกันการหลงภูเขาในระหว่างเล่นสกี

Hokkaido ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวระหว่างเล่นสกี หลังพบว่ามีการพลัดหลงในบริเวณที่ไม่ใช่ลานสกีหลักเพิ่มมากขึ้น

ญี่ปุ่นเปิดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 050-3816-2787
สำหรับผู้ที่โทรจากต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +81-50-3816-2787


Pages: Prev. 1 ... 10 11 12 13 14 ... 45 Next