ประกาศและประชาสัมพันธ์

The 11th Internaitonal Ceramics Competition MINO, Japan

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด The 11th International Ceramics Competition MINO, Japan

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิซึโอกะ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณอาโอบะซิมโบลโรด ค่าเข้าร่วมงานฟรี

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า ได้ยืดเวลาการปิดรับสมัครจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็น 30 สิงหาคม กรกฎาคม 2559

ข่าวจากหนังสือพิพม์คะโฮคุ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดเซนได

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คะโฮะคุเกี่ยวกับเอกอัครราชทูตฯ เป็นกำลังใจให้การฟื้นฟูและคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว ในโอกาสเยือนจังหวัดเซนได เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. 2559

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น

งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 7

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณถนนอาโอบะซิมโบล เมืองชิสึโอกะ


Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 24 Next