ประกาศและประชาสัมพันธ์

หน้าลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - King Bhumibol Adulyadej : Thailand's International Monarch -

บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
King Bhumibol Adulyadej - Thailand's International Monarch

พิธีบำเพ็ญกุศล (ปัญญาสมวาร 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ปัญญาสมวาร 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำหนดการตามแนบด้านล่าง

พระราชกระแสสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ถึงข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59 สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา พระองค์ทรงพระอักษรตอบคำถามของสื่อมวลชน ในสารนั้น พระองค์มีพระราชกระแสถึงข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 27 Next