ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง ล่าม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน Japan-ASEAN Cultural Exchange Program

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน Japan-ASEAN Cultural Exchange Program ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. 2559 เวลา 13.20-17.30 น. (เริ่มเปิดประตู 13.00 น.) ที่ The National Olympics Memorial Youth Center

ขอเชิญเข้าร่วม Miura International Marathon 2017

Miura International Marathon ครั้งที่ 35 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

การขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ประกาศจากสำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่น การขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สามารถดูรายละเอียดเต็มได้จากที่นี่ (คลิก)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559

การบรรยายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 03 5789 2433 ต่อ 415 หรือ 475

ความเห็นต่อข่าวสารนิเทศของโฆษกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย

ความเห็นต่อข่าวสารนิเทศของโฆษกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย สามารถคลิกดูรายละเอียดเต็มได้ที่นี่

The 11th Internaitonal Ceramics Competition MINO, Japan

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด The 11th International Ceramics Competition MINO, Japan


Pages: Prev. 1 ... 14 15 16 17 18 ... 26 Next