ประกาศและประชาสัมพันธ์

พระราชกระแสสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ถึงข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59 สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา พระองค์ทรงพระอักษรตอบคำถามของสื่อมวลชน ในสารนั้น พระองค์มีพระราชกระแสถึงข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของฮอกไกโดหลังพายุ 4 ลูกพัดขึ้นฝั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดได้แจ้งให้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฮอกไกโดจากเหตุพายุไต้ฝุ่น 4 ลูกพัดขึ้นฝั่งบนเกาะฮอกไกโดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมาย ขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติแล้ว โดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 23 ตุลาคม 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ตามกำหนดการด้านล่าง


Pages: Prev. 1 ... 15 16 17 18 19 ... 28 Next