ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 จากเดิมในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2560 เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกยังไม่เสร็จสิ้น

งาน Osaka Asian Film Festival 2017

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน Osaka Asian Film Festival 2017 ที่จะจัดขึ้นในโรงภาพยนต์หลายแห่งในนครโอซากา ระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม 2560 โดยในงานจะมีภาพยนต์ไทยมาเข้าร่วม 5 เรื่อง

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง จากวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโดยเร่งด่วน จึงขอเชิญบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง


Pages: Prev. 1 ... 17 18 19 20 21 ... 34 Next