ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงาน

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการต่อไปนี้

1. รถยนต์นั่ง 4 ประตู ยี่ห้อ Toyota รุ่น Crown Royal Saloon ปี 2006 สีน้ำเงินเข้ม
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell รุ่น Opti-Plex 980 จำนวน 1 เครื่อง

Thailand -Land of Smile- Exhibition

การจัดแสดงนิทรรศการ " Thailand ~Land of Smile~ "
เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
ณ JICA Ichigaya Building


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 21 Next