ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

ประกาศรับสมัครอบรมทำอาหารไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา จัดให้มีการอบรมทำอาหารไทยแก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นภายใต้โครงการครัวไทยสู่ตลาดโลก


Pages: Prev. 1 ... 18 19 20 21 22 ... 36 Next