ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดการบริการของฝ่ายกงสุลในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดโครงการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น และคนไทยในญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

คลิปขอบคุณ หมูป่าถ้ำหลวง

VDO Message "The World Is One" ขอบคุณ "หมูป่าถ้ำหลวง" จากลิงค์ด้านล่าง


Pages: Prev. 1 ... 19 20 21 22 23 ... 47 Next