ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอบรมทำอาหารไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา จัดให้มีการอบรมทำอาหารไทยแก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นภายใต้โครงการครัวไทยสู่ตลาดโลก

ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2017

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ  ณ สวนโคโตไดโคเอน ชิมิงฮิโรบะ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 จากเดิมในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2560 เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกยังไม่เสร็จสิ้น


Pages: Prev. 1 ... 22 23 24 25 26 ... 39 Next