ประกาศและประชาสัมพันธ์

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันที่ 16 และ 23 ต.ค. 2558

ท่านสามารถติดตามคำกล่าวของ นรม. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ซึ่งถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศ

Street Food Bangkok Application สำหรับมือถือทั้งระบบ ISO และ Android

มูลนิธิไทย ได้ดำเนินการจัดทำ Street Food Bangkok Application ซึ่งบรรจุข้อมูลประเภทอาหารไทย 25 ประเภท จากร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงจำนวน 121 แห่ง

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันที่ 18 และ 25 ก.ย. 2558

ท่านสามารถติดตามคำกล่าวของ นรม. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ซึ่งถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 และ 25 ก.ย. 2558 ได้โดยคลิกตามด้านล่าง

ประกาศ กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ สวนสาธารณะ Kasai Rinkai กรุงโตเกียว

ด้วยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2558

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 2558

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42

ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพการแถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ของเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

ภาพการแถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยของเอกอัครราชทูตฯ

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน มีกำหนดเผยแพร่เดือนละ 2 ฉบับ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

จดหมายข่าวรัฐบาล “เพื่อประชาชน” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล


Pages: Prev. 1 ... 22 23 24 25 26 27 Next