ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียดกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น โดยวง Feroci Philharmonic Winds

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นทุกท่าน และโปรดชักชวนเพื่อนฝูงของท่าน เข้าชมคอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น แสดงโดยวง Feroci Philharmonic Winds ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ Tama Shiminkan เมือง Kawasaki จ. Kanagawa

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง พิธีรับสิ่งของพระราชทานครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร ที่ได้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2560 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ

ประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการงานกงสุลในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

      ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงขอปิดการให้บริการงานกงสุลทุกประเภท และจะแจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้ทราบต่อไป


Pages: Prev. 1 ... 24 25 26 27 28 ... 47 Next