ประกาศและประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558

ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกปณิธานความดี เพื่อถวายความจงรักภักดีในปีมหามงคล

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกปณิธานความดีได้ที่นี่ และส่งไปรษณีย์กลับมายังหรือส่งอีเมล์กลับมาที่ infosect@thaiembassy.jp หรือนำมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

ขอเชิญร่วมประกวด Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa

Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa เชิญชวนส่งประกวดไดอารี่พร้อมภาพวาด ดูรายละเอียดภาษาอังกฤษได้ที่ http://enikki.mitsubishi.or.jp

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้ทุนการศึกษาสาขาวิชาการจัดโรงแรมและรีสอร์ท

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท


Pages: Prev. 1 ... 25 26 27 28 29 Next