ประกาศและประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม Miura International Marathon 2017

Miura International Marathon ครั้งที่ 35 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

การขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ประกาศจากสำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่น การขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สามารถดูรายละเอียดเต็มได้จากที่นี่ (คลิก)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559

การบรรยายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 03 5789 2433 ต่อ 415 หรือ 475

ความเห็นต่อข่าวสารนิเทศของโฆษกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย

ความเห็นต่อข่าวสารนิเทศของโฆษกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย สามารถคลิกดูรายละเอียดเต็มได้ที่นี่

The 11th Internaitonal Ceramics Competition MINO, Japan

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด The 11th International Ceramics Competition MINO, Japan

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิซึโอกะ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณอาโอบะซิมโบลโรด ค่าเข้าร่วมงานฟรี

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า ได้ยืดเวลาการปิดรับสมัครจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็น 30 สิงหาคม กรกฎาคม 2559


Pages: Prev. 1 ... 34 35 36 37 38 ... 46 Next