ประกาศและประชาสัมพันธ์

งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 7

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณถนนอาโอบะซิมโบล เมืองชิสึโอกะ

เทศกาล World O-CHA (Tea) Festival 2016

ขอเชิญชมเทศกาล World O-CHA (Tea) Festival 2016 ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2559 ที่ Granship (Shizuoka Convention & Arts Center) โดยไม่เสียค่าเข้างาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นขอบพระทัยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นขอบพระทัยสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี


Pages: Prev. 1 ... 36 37 38 39 40 ... 46 Next