ประกาศและประชาสัมพันธ์

Thailand -Land of Smile- Exhibition

การจัดแสดงนิทรรศการ " Thailand ~Land of Smile~ "
เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
ณ JICA Ichigaya Building

ขอเชิญชมละครโทรทัศน์สุดโรแมนติกเรื่องพิเศษแห่งปี "คำรักจากก้อนหิน" หรือ Rock Letter

ขอเชิญชมละครโทรทัศน์สุดโรแมนติกเรื่องพิเศษแห่งปี "คำรักจากก้อนหิน" หรือ Rock Letter ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และความเอื้ออาทรที่มีต่อกันระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 22 Next