ประกาศและประชาสัมพันธ์

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่น

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่น

คลิปเบื้องหลังการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Serenity - Behind the scenes of a Royal Thai Concert”

คลิปเบื้องหลังการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Serenity - Behind the scenes of a Royal Thai Concert” ที่จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในฐานะองค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO)


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 39 Next