ประกาศและประชาสัมพันธ์

งาน Osaka Asian Film Festival 2017

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน Osaka Asian Film Festival 2017 ที่จะจัดขึ้นในโรงภาพยนต์หลายแห่งในนครโอซากา ระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม 2560 โดยในงานจะมีภาพยนต์ไทยมาเข้าร่วม 5 เรื่อง

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง จากวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโดยเร่งด่วน จึงขอเชิญบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง

ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานฯ โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและสินค้าไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา

งาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017 ที่ Tokyo Dome ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในงานจะมีการจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้จากหลายประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภริยา เอกอัครราชทูตฯ จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการกล้วยไม้ไทยในส่วนของ Thai Orchid Table Display


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 20 Next