ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขอให้ชะลอการขอรับบริการด้านกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอให้ชาวไทยในญี่ปุ่นชะลอการขอรับบริการกงสุล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง

ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนประกาศระงับทุกเที่ยวบินที่จะเข้าไทย 4-6 เม.ย.

สำนักงานการบินพลเรือนประกาศระงับทุกเที่ยวบินที่จะเข้าไทย 4-6 เม.ย.


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 42 Next