ประกาศและประชาสัมพันธ์

Thailand -Land of Smile- Exhibition

การจัดแสดงนิทรรศการ " Thailand ~Land of Smile~ "
เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
ณ JICA Ichigaya Building


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 25 Next