ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานฯ โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและสินค้าไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา

งาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017 ที่ Tokyo Dome ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในงานจะมีการจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้จากหลายประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภริยา เอกอัครราชทูตฯ จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการกล้วยไม้ไทยในส่วนของ Thai Orchid Table Display


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 21 Next