ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จาก Hokkaido เตือนนักท่องเที่ยวป้องกันการหลงภูเขาในระหว่างเล่นสกี

Hokkaido ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวระหว่างเล่นสกี หลังพบว่ามีการพลัดหลงในบริเวณที่ไม่ใช่ลานสกีหลักเพิ่มมากขึ้น

ญี่ปุ่นเปิดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 050-3816-2787
สำหรับผู้ที่โทรจากต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +81-50-3816-2787

ญี่ปุ่นปรับขึ้น 'ภาษีบริโภค' จาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้ที่


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 40 Next