ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

ข้อมูลการแข่งขันของนักเตะไทยชนาธิปและบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

จะมีการแข่งขัน 2 แห่งในเดือนมีนาคมนี้ ได้แก่ Kincho Stadium และ Yanmar Stadium Nagai

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดยามานาชิ

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 (ปิดรับบัตรคิว 14.30)

รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง JCI

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง JCI (Joint Commission International) จำนวน 61 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นประเภทโรงพยาบาล จำนวน 47 แห่ง และคลีนิก จำนวน 14 แห่ง


Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 31 Next