ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ขายรถราชการที่ใช้งานแล้วโดยวิธีทอดตลาด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะขายรถยนต์ที่ใช้งานแล้วโดยวิธีทอดตลาด ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560 โทร 03-5789-2433 ต่อ 447

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

กำหนดการแสดงบนเวทีงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล


Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 25 Next