ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง พิธีรับสิ่งของพระราชทานครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร ที่ได้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2560 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ

ประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการงานกงสุลในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

      ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงขอปิดการให้บริการงานกงสุลทุกประเภท และจะแจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้ทราบต่อไป

ประกาศ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560


Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 28 Next