ประกาศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำหนดการตามที่แนบมาพร้อมนี้

งาน Thailand Rubber Expo 2019

จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 ที่ ห้อง Impact Exhibition Hall 5 อิมแพคเมืองทองธานี จ. นนทบุรี รายละเอียดสามารถดูได้จากที่นี่


Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 40 Next