ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด ซึ่งรวมถึง 5 จังหวัดที่เป็นจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจิ และ จังหวัดฟูกูโอกะ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขยายเวลาขอให้ชะลอการรับบริการด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขยายเวลาขอให้ชะลอการรับบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

รายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น 
หากท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2020


Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 46 Next