ประกาศและประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ

ประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการงานกงสุลในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

      ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงขอปิดการให้บริการงานกงสุลทุกประเภท และจะแจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้ทราบต่อไป

ประกาศ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 29 Next