ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงาน

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการต่อไปนี้

1. รถยนต์นั่ง 4 ประตู ยี่ห้อ Toyota รุ่น Crown Royal Saloon ปี 2006 สีน้ำเงินเข้ม
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell รุ่น Opti-Plex 980 จำนวน 1 เครื่อง


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 29 Next