ประกาศและประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอความร่วมมือคนไทยในญี่ปุ่นที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน แจ้งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตทราบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ได้ขอให้ชาวไทยใน ตปท. ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ และล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือน

ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขอให้ชะลอการขอรับบริการด้านกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอให้ชาวไทยในญี่ปุ่นชะลอการขอรับบริการกงสุล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง

ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 45 Next