ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

ข้อมูลการแข่งขันของนักเตะไทยชนาธิปและบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

จะมีการแข่งขัน 2 แห่งในเดือนมีนาคมนี้ ได้แก่ Kincho Stadium และ Yanmar Stadium Nagai


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 32 Next