ประกาศและประชาสัมพันธ์

สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของฮอกไกโดหลังพายุ 4 ลูกพัดขึ้นฝั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดได้แจ้งให้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฮอกไกโดจากเหตุพายุไต้ฝุ่น 4 ลูกพัดขึ้นฝั่งบนเกาะฮอกไกโดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมาย ขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติแล้ว โดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 23 ตุลาคม 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ตามกำหนดการด้านล่าง

ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง ล่าม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 20 Next