ข่าวกงสุล

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ Shibukawa Chuo Kominkan

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ที่จังหวัดโทจิกิ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว เวลา 14.30 น.) ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ (Tochigi Kokusai Koryu Kyokai)

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว14.30 น. ) ณ TKP ซัปโปโรคอนเฟอเรนซ์เซนเตอร์ อำเภอซัปโปโระ จังหวัดฮอกไกโด

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดมิยากิ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) ณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะโคโตไค

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จังหวัดไอจิ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จังหวัดไอจิ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) ที่สถานกงสุลกิติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกโควะ

ญี่ปุ่นเปิดสายด่วนผู้บริโภคเป็นภาษาไทยเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหา

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่นได้เปิดให้บริการสายด่วนหมายเลข 03-5449-0906

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย


Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next