ข่าวกงสุล

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่น หมายเลข 10 Haishen (ไห่เฉิน)

สถานกงสุลุใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอแจ้งข่าวเตือนภัยพายุหมายเลข 10 สำหรับพี่น้องชาวไทยในโอกินาวะ และ ภูมิภาคคิวชูทุกท่าน โดยขอให้ระมัดระวัง เตรียมพร้อม และ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


Pages: 1 2 3 4 5 ... 8 Next