ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ งานเทศกาลไทย เมืองซากะ

11/10/2018

จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30) ณ งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ (Forest of Kokorozashi)
Back to the list