ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จังหวัดไอจิ

26/04/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จังหวัดไอจิ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) ที่สถานกงสุลกิติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกโควะ
Back to the list