ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดมิยากิ

08/05/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) ณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะโคโตไค 
Back to the list