ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด

09/05/2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว14.30 น. ) ณ TKP ซัปโปโรคอนเฟอเรนซ์เซนเตอร์ อำเภอซัปโปโระ จังหวัดฮอกไกโด

ท่านสามารถคลิกดูที่อยู่ได้จาก https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-sapporo/access/


คลิกเพื่ออ่านประกาศ
Back to the list