ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

22/05/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ที่จังหวัดโทจิกิ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว เวลา 14.30 น.) ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ (Tochigi Kokusai Koryu Kyokai)
Back to the list