ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

01/08/2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น.(ปิดรับเรื่อง 14.30 น.) ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จังหวัดอิบารากิ
Back to the list