ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ 2562

01/10/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ ในวันที่ 3 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.)
Back to the list