ข่าวกงสุล


ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดให้บริการวันดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

19/11/2019

และจะเปิดให้บริการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
Back to the list