ข่าวกงสุล

บทความความสำคัญของหนังสือเดินทาง

ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่อยากจะมาลองสัมผัสวัฒนธรรม ธรรมชาติและเทคโนโลยี ทำให้หลังจากที่ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าจำนวนคนไทยเข้ามาเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นและด้วยเหตุนี้เองทางสถานทูตจึงได้รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้

บทความการมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว คนไทยได้เฮกันเพราะเว็บไซต์ข่าวต่างๆหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ถึงกับพาดหัวข่าวใหญ่ ว่าญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่า 15 วัน ให้คนไทย ต่อไปนี้การไปญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ไม่ต้องขอวีซ่า ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวาย คนไทยที่หลงมนต์เสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นเป้นจำนวนมาก

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประชาสัมพันธ์รายการเอกสารประกอบการขอยื่นรับบริการทำบัตรประชาชน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

ประกาศคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคืออะไร? เป็นโรคที่มักจะรุนแรงถึงชีวิตซึ่งมีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 90

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปีมีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทย

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

ประสบการณ์หนึ่งที่สถานทูตอยากแบ่งปันกับนักท่องเที่ยวไทย คือ การถูกหลอกให้เข้าไปเที่ยวบาร์ แล้วต้องจ่ายเงินจำนวนหลายแสนเยนเพียงเพื่อดื่มเหล้า

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

รัฐบาลไทยได้อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa fee) ประเภทนักท่องเที่ยวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

ประกาศ แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อมูลและข้อเสนอแนะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับผู้เดินทาง

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

ประกาศขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้เปิดระบบงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (www.khonthai.com) เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เปลี่ยนแปลงและยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 8 Next