ข่าวกงสุล

การแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นข้อมูล ดังนี้

กรมตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กรมตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงระบบตรวจคนเข้าเมืองใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะอ่านบันทึกพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษพร้อมการถ่ายรูปหน้าตรงของชาวต่างชาติที่ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ

คนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว หากท่านมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเสียง หรือถอนชื่อเพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

การระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น

ตามที่ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

นสพ. Yomiuri ฉบับประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 และนสพ. Japan Times ฉบับประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ลงข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น ดังนี้

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Hitachi

ตามที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮิตาชิ จ.อิบารากิ ได้ลงประกาศในเวปไซต์ของโรงเรียนโดยมีข้อความพาดพิงถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับประกาศดังกล่าว

โรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่นบางแห่งมีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ

ปัจจุบันนักเรียนและนักศึกษาไทยสนใจและเดินทางมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดี และมีความน่าเชื่อถือ


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next