ข่าวกงสุล

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ

คนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว หากท่านมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเสียง หรือถอนชื่อเพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

การระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น

ตามที่ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

นสพ. Yomiuri ฉบับประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 และนสพ. Japan Times ฉบับประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ลงข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น ดังนี้

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Hitachi

ตามที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮิตาชิ จ.อิบารากิ ได้ลงประกาศในเวปไซต์ของโรงเรียนโดยมีข้อความพาดพิงถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับประกาศดังกล่าว

โรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่นบางแห่งมีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ

ปัจจุบันนักเรียนและนักศึกษาไทยสนใจและเดินทางมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดี และมีความน่าเชื่อถือ

เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น อบอุ่น...เข้มแข็งดูแลกันและกัน

ขณะที่หลากหลายประเทศอาจเป็นดินแดนใฝ่ฝัน เป็นจุดหมายของการเดินทางไปถึงซึ่งนอกเหนือ จากการพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วยัง มีจุดหมายของการทำงาน แสวงหาโอกาสรายได้ที่คาดคิดว่ามี ความคุ้มค่า

ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่ยังใช้หนังสือเดินทางระบบเดิม ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต)

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จำนวนมากเนื่องจากหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์บางส่วนของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ให้ทราบ

ประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

ประกาศใช้แล้วกฎหมายคำนำหน้านามหญิง สาวแต่งงานแล้วเฮ! เลือกใช้ "นาง" หรือ "นางสาว" ได้ตามความสมัครใจ พวกเป็นหม้ายก็กลับไปชื่อ "นางสาว" ได้เหมือนเดิม


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next