ข่าวกงสุล

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว กองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย รายงานตัวต่อกองตรวจคนเข้าเมือง


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7