ข่าวกงสุล

ประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

ประกาศใช้แล้วกฎหมายคำนำหน้านามหญิง สาวแต่งงานแล้วเฮ! เลือกใช้ "นาง" หรือ "นางสาว" ได้ตามความสมัครใจ พวกเป็นหม้ายก็กลับไปชื่อ "นางสาว" ได้เหมือนเดิม

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับรองเอกสารอิเลคโทรนิคส์ของหอการค้าไทย

เอกสารออกโดยหอการค้าไทยที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ลงนามรับรองและดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เมื่อนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสาร ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารที่ต้องการรับรอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

ตามที่ปรากฏใน Japanese Morning Press Highlights ประจำวันที่ 25 ม.ค. 51 หน้า 8 จัดทำโดยสอท. สหรัฐฯ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ประกาศเตือนการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต

กระทรวงการต่างประเทศประกาศเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ตโดยนาย Bia Kena ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลัก 10 ประการในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว

การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

ประกาศเตือนเรื่องการรับประทานสัตว์น้ำที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุก

ประกาศเตือน ผู้ที่รับประทานเนื้อปูและปลาจากแม่น้ำที่ไม่สุกหรือดองให้ระวังพยาธิใบไม้ในปอด ควรรับประทานอาหารต้มสุกและงดเว้นรับประทานอาหารดิบหรือกึ่งดิบกึ่งสุก

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว กองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย รายงานตัวต่อกองตรวจคนเข้าเมือง


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next