ข่าวกงสุล

ประกาศเตือนเรื่องการรับประทานสัตว์น้ำที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุก

ประกาศเตือน ผู้ที่รับประทานเนื้อปูและปลาจากแม่น้ำที่ไม่สุกหรือดองให้ระวังพยาธิใบไม้ในปอด ควรรับประทานอาหารต้มสุกและงดเว้นรับประทานอาหารดิบหรือกึ่งดิบกึ่งสุก

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว กองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย รายงานตัวต่อกองตรวจคนเข้าเมือง


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7