ข่าวกงสุล

ประกาศเตือนการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต

กระทรวงการต่างประเทศประกาศเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงชาวต่างชาติทางอินเตอร์เน็ตโดยนาย Bia Kena ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลัก 10 ประการในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว

การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

ประกาศเตือนเรื่องการรับประทานสัตว์น้ำที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุก

ประกาศเตือน ผู้ที่รับประทานเนื้อปูและปลาจากแม่น้ำที่ไม่สุกหรือดองให้ระวังพยาธิใบไม้ในปอด ควรรับประทานอาหารต้มสุกและงดเว้นรับประทานอาหารดิบหรือกึ่งดิบกึ่งสุก

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว กองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย รายงานตัวต่อกองตรวจคนเข้าเมือง


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8