ค้นหา

 
Found: 2

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง “การประชาสัมพันธ์และสังเกตุการณ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” นำโดย นายสันทัด...

2013.10.18 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฟังการบรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับ ดร. สดศรี สัตยธรรม และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้นายสิงห์ทอง...
21/10/2013
  relevance date