ค้นหา

 
Found: 10

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้อง 14.30 น.) ณ Tatebayashishi Bunkakaikan จ. กุมมะ (ดาวน์โหลด)
01/04/2017

การให้บริการกงสุญสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ

จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา 14.30 น.) (ดาวน์โหลด)

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดอบรม "งานกงสุลกับการบริการประชาชน"

จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอทาเทบายาชิ จ. กุมมะ -ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิก) -ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิก)

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว

จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา 14.30) ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
26/04/2017

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้อง 14.30 น.) ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ...

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น.(ปิดรับเรื่อง 14.30 น.) ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ ...

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จ. ไอจิ

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา 14.30) ณ สวนฮิซายะโอโดริ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา จ. ไอจิ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการสัญจร ณ สมาคมนานาชาติ ประจำอำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สมาคมนานาชาติ อำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง ...

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดชิซึโอกะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้คำปรึกษาด้านกงสุล อาทิ งานหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว ภายในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 11 ณ Aoba Symbol Road จังหวัดชิซึโอกะ...
  relevance date