ค้นหา

 
Found: 45

พิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา

... พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีรับสัญญาบัตรตราตั้งของนายโยะชิฮิโระ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ...

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 Mr. Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ...
25/04/2019

12.5 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

... เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทยแก่นายทาคายาสุ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...
20/12/2011

12.5 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

... เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทยแก่นายทาคายาสุ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...
20/12/2011

ออท.และภริยาเข้าร่วมงาน Asean Fair ณ นครโอซากา

... เข้าร่วมงาน ASEAN FAIR IN OSAKA ณ ห้างสรรพสินค้า Takashimaya ณ นครโอซากา จัดโดย ASEAN-JAPAN CENTERโดยมี นายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตและภริยา ...
17/10/2011

อุปทูตเข้าเยี่ยมชมวัด Nenbutsushu Sampozan Muryujuji

... มกราคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และนายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าเยี่ยมชมวัด Nenbutsushu Sampozan Muryujuji จ. เฮียวโกะ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายภควัต ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุลเข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว

... กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล เข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว เพื่อหารือ แจ้งความคืบหน้าและขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเรื่องการสร้างวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date