ค้นหา

 
Found: 34

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดยามานาชิ

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดยามานาชิ

ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ

ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ Shibukawa Chuo Kominkan สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
06/06/2019

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดมิยากิ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) ณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะโคโตไค ...

ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จังหวัดไอจิ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) โดยในปีนี้จะจัด ณ ห้องประชุมชั้น ...

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ อำเภออูเอดะ ชิโอะดะโคะมิงคัง (DOWNLOAD)

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา 14.30 น.) ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ (Tochigi ...

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจรในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ ศูนย์นานาชาติ จังหวัดโทจิกิ ...

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ที่จังหวัดโทจิกิ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว เวลา 14.30 น....

สถานเอกอัคราชทูต ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date