ค้นหา

 
Found: 1

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้นำคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...
31/05/2019
  relevance date