ค้นหา

 
Found: 1

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต โดยคณะมีกำหนดการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการ ...
  relevance date