ค้นหา

 
Found: 8

2013.10.08 ความร่วมมือในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่นในวัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TNRICP)

... โดยมีกำหนดระยะเวลาวิจัยถึงเดือนมีนาคม 2557 จากนั้น สถาบัน TNRICP จะถ่ายทอดวิธีการบูรณะซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกให้ช่างศิลป์ กรมศิลปากรไปดำเนินการซ่อมแซมบานไม้อื่นๆ ณ วัดราชประดิษฐฯ ต่อไปทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ...
10/10/2013

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู ในวันที่ 11 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2560 และวันที่...

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

กรมศิลปากรร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู ในวันที่...

พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ...

อธิบดีกรมศิลปากรเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 59 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะรวม 7 คน ได้เข้าเยี่ยม ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ...
02/08/2016

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว โดยงานดังกล่าวมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวรรามฯ” ที่ Tobu World Square

... ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัดอรุณราชวรารามฯ กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อปี 2561 ทำให้การสร้างสถาปัตยกรรมจำลอง ...

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1

... และการจัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ต่อประเทศไทยให้แก่ชาวซากะในทุกมิติ ทั้งด้านอาหาร การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยกองการสังคีต กรมศิลปากรได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย ทั้งการแสดงออกโขน ดนตรีไทย รำสี่ภาค และศิลปะการต่อสู้โบราณมาแสดงให้ชาวซากะได้ชม ...
  relevance date