ค้นหา

 
Found: 31

รองปลัดธานีฯ เข้าร่วมการเสวนา International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1

... บรมนาถบพิตรในการป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง DEV กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) และมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน รวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรี และนักการเมืองชั้นนำของญี่ปุ่

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รองอธิบดีกรมการทูต ผุ้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่

... รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ในฐานะที่มีบทบาทในการช่วยเหลืองานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีตลอดมา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ...
16/06/2015

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและฝ่ายญี่ปุ่

... การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่ และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
25/04/2015

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่

... คิยะมะ รองประธาน JICA และนายคะซุยะ นะชิดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ เพื่อหารือข้อราชการและติดตามผลการหารือระหว่างสองฝ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

... เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้นที่สวน Kasai Rinkai Park โดยได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สมาคมผู้ขับขี่จักรยานแห่งประเทศญี่ปุ่ สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นและสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่ ...
11/12/2015

Evening Cool Party 2015

... คิตะยามะ ประธานสมาคมฯ และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  ได้ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน ในงานได้มีการแสดงดนตรีไทยโดยวงดนตรีของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
25/08/2015

2012.12.15 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่ ครั้งที่7

... โดยมีกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และสถานีวิทยุ Radio Japan ของ NHK แผนกภาษาไทย ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ...
19/12/2012

หนังสือมอบอำนาจ

... หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์ 3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า 4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่ และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย 5. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
19/01/2017

วันที่ 16 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... สำหรับคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว +81 90 4435 7812 +81 90 1216 3168 ... ... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา +81 90 7488 5672 +81 90 1895 0987 Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 0 2572 8442 *************************************** เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ...

วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... สำหรับคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว +81 90 4435 7812 +81 90 1216 3168 ... ... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา +81 90 7488 5672 +81 90 1895 0987 Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 0 2572 8442 *************************************** เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date