ค้นหา

 
Found: 65

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1. กลุ่มคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่ ...
04/08/2020

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและฝ่ายญี่ปุ่

... การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่ และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
25/04/2015

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่

... คิยะมะ รองประธาน JICA และนายคะซุยะ นะชิดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ เพื่อหารือข้อราชการและติดตามผลการหารือระหว่างสองฝ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

... อยู่ระหว่างเตรียมการทดลองวัคซีนที่ผลิตภายในประเทศด้วยเทคโนโลยี mRNA ภายในปีนี้กับผู้ทดลองจำนวนกว่าพันคน โดยมีเป้าหมายการผลิตใช้จริงในปีงบประมาณ 2565  - กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเริ่มประชาสัมพันธ์องค์กร NPO ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาแก่ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก ...
COVID-19
13/07/2021

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่ (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายโมเทกิ โทชิมิตสึ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่ (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่... ... ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อผลิตภาพ (Lean IoT Plant management and Execution – LIPE) กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ...
HLJC
10/08/2021

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

... เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้นที่สวน Kasai Rinkai Park โดยได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สมาคมผู้ขับขี่จักรยานแห่งประเทศญี่ปุ่ สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นและสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น ...
11/12/2015

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

... โดยไม่ต้องกักตัว 14 วั ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป - ในวันเดียวกัน (30 ต.ค.) เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถอน 8 ประเทศ/ภูมิภาค ออกจากรายชื่อประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่ ...
COVID-19
02/11/2020

Evening Cool Party 2015

... คิตะยามะ ประธานสมาคมฯ และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่  ได้ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน ในงานได้มีการแสดงดนตรีไทยโดยวงดนตรีของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
25/08/2015

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายประเภทคนไทยที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

... รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังแนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกั ...
29/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

... ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกั ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next
  relevance date